Program

Západem slunce věda v Akademii věd nekončí!
V pátek 5. 10. 2018 se od 17 do 22 hodin v hlavní budově Akademie věd ČR na Národní třídě a na dalších místech v Praze otevřou dveře všem zájemcům o vědu a výzkum! Tak přijďte a oslavte s námi 100 let české vědy. #prazskanocvedcu #akademieved #avcr #vedaposetmeni
Vstup na akci je ZDARMA, na vybrané přednášky je však z kapacitních důvodů nezbytná registrace míst
 

Jaroslav Heyrovský bádající, objevující aneb jak dojít k Nobelově ceně

17.30–18.30

místnost č. 205, budova Akademie věd ČR, Národní 1009/3
přednáška
Ing. Květa Stejskalová, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Popularizační přednáška o životě s chemií, úspěších a nezdarech, o notné dávce štěstí přeměněné
v kousek zlata v podobě Nobelovy medaile.

PLNĚ OBSAZENO
 
 

Čapek a věda

19.00–20.00

místnost č. 205, budova Akademie věd ČR, Národní 1009/3
přednáška
Kristina Váňová, ředitelka Památníku Karla Čapka
Reflexe dobových vědeckých poznatků v díle spisovatele. Čapek a akademici. Jak to bylo
s návrhy na Nobelovu cenu? Zájmy a koníčky Karla Čapka.
PLNĚ OBSAZENO
 
 

Fenomén: Horoskopy – Co vás (ne)čeká?

17.30–18.30

místnost č. 206, budova Akademie věd ČR, Národní 1009/3
přednáška
Claire Klingenberg, předsedkyně Evropské rady skeptických organizací
S horoskopy se potkáváme každý den. Během přednášky si povíme něco o jejich historii, o panovnících, kteří se jimi řídili, o nejslavnějších věštbách, i o tom, proč (nejen) astronomicky nedávají smysl a proč jim i přesto někteří věří.
PLNĚ OBSAZENO
 
 

Budou ještě vynálezci?

19.00–20.00

místnost č. 206, budova Akademie věd ČR, Národní 1009/3
přednáška
Kamil Wichterle, VŠB Technická univerzita Ostrava
Někdy před sto lety skončila doba, kdy klíčové vynálezy vznikaly v hlavách kutilů. Pak věda předběhla technologie a začala shromažďovat bohaté množství nových poznatků. Novodobí vynálezci se o znalosti a laboratorní možnosti mohou opírat, avšak potřebují v první řadě nápad, k čemu toho využít, a kam další úsilí vynaložit. Otto Wichterle to uměl.
PLNĚ OBSAZENO
 
 

Protektorát Čechy a Morava a perzekuce inteligence

20.30–21.30

místnost č. 206, budova Akademie věd ČR, Národní 1009/3
přednáška
Jiří Padevět, ředitel Nakladatelství Academia, autor řady významných publikací zabývajících se protektorátní a poválečnou dobou v Československu. Jeho kniha Průvodce protektorátní Prahou se stala Knihou roku 2014 a zvítězila také v kategorii literatury faktu v rámci cen Magnesia litera. V přednášce budou připomenuty základní obrysy vzniku, existence a zániku státního útvaru, formálně nazvaného Protektorát Čechy a Morava s přihlédnutím k osudu českých a moravských studentů, existence vědeckých pracovišť a některých představitelů vědy.
PLNĚ OBSAZENO
 
 

Prvorepublikoví knihovníci slovem bojující

21.00–21.30

studovna Knihovny AV ČR, Národní 1009/3
Přednáška s obrazovou projekcí
Česká republika má nejhustší síť knihoven na světě. Není pochyb, že tohoto prvenství dosáhla díky knihovnímu zákonu z roku 1919. Uvést jej v praxi však nebylo vůbec jednoduché, což pocítili především prvorepublikoví knihovníci. Jejich zbraní proti polointeligenci, braku, prazbytečnému písaření, špíně, plísni, broukům, ale i neplnění zákonem daných povinností úřadů, bylo kromě usilovné práce i psané slovo. Přijďte se seznámit s ukázkami jejich zpráv, žádostí, dopisů a burcujících článků, jimiž bojovali za naplnění litery tohoto zákona a „doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva“.
BEZ REGISTRACE
 
 

Grygar

20.30–22.00

místnost č. 205, budova Akademie věd ČR, Národní 1009/3
filmová projekce
84 minut
Jiří Grygar je jedním z nejslavnějších českých vědců. Astrofyzik, a hlavně popularizátor vědy dokáže
i ty nejsložitější otázky našeho světa přiblížit nejjednodušším způsobem. O něco podobného se snaží
i celovečerní dokument, na jehož vzniku se podíleli studenti Slezské univerzity v Opavě. Ti s Grygarem nejen vyrazili po veřejných přednáškách a na jeho dlouhé cesty po Česku, ale také získali exkluzivní přístup do argentinské observatoře Pierra Augera, kde se český vědec podílí na fascinujícím výzkumu kosmického záření. Film se kromě vědeckých aktivit věnuje i životnímu příběhu slavného astronoma, který pochází z rodiny českých Slezanů a se svými rodiči prožil během nacistické okupace vyhnání
z pohraničí. Nakonec mu kladou i otázku nejsložitější: Jak je možné, že jako vědec věří v Boha?

PLNĚ OBSAZENO
 
 

Vynález zkázy

19.30–21.00

studovna Knihovny AV ČR, Národní 1009/3
filmová projekce
81 minut
První film Karla Zemana natočený na motivy Julesa Verna. Autor si zde vyzkoušel nový výtvarný styl, jímž oživuje v černobílém provedení rytiny prvních Verneových knih Édouarda Riouna a Léona Benetta. Tento styl pak celý život rozvíjel. Verneův nadčasový příběh o zneužitém vynálezci, jehož dílo v rukou zločinců ohrozí celý svět, papírové kulisy a výrazná stylizace – to vše se podílí na unikátní vizuální podobě a neopakovatelné atmosféře díla. Půvab tohoto filmu podtrhl i poetický scénář básníka Františka Hrubína a hudba filmového skladatele Zdeňka Lišky.
Filmy Karla Zemana jsou restaurovány v rámci projektu Čistíme svět fantazie partnerů Nadace české bijáky, Česká televize a Muzeum Karla Zemana ve spolupráci s UPP.

BEZ REGISTRACE
 

...

DALŠÍ PROGRAM:

 

Bleskové experimenty

17.00–22.00

zahrada budovy Akademie věd ČR, Národní 1009/3
Jak bleskový výboj vzniká a probíhá? Můžeme slyšet bouřky z druhého konce světa? Co jsou to skřítci nebo elfové? Bouřky a blesky jsou jevy, se kterými se může setkat každý, které zároveň fascinují i děsí. Tyto přírodní jevy jsou sice zdánlivě obyčejné, ale stále ještě skrývají mnoho nezodpovězených fyzikálních otázek. Představíme vám vědecké metody a přístroje pro dálková pozorování bleskových výbojů vyvíjené v Oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Každý z návštěvníků si také bude moci vytvořit svůj bleskový výboj.
BEZ REGISTRACE
 

Virtuální realita AV ČR

17.00–22.00

budova Akademie věd ČR, Národní 1009/3
Ponořte se do světa virtuální reality a zjistěte, jaké jsou principy fungování jaderného a fúzního reaktoru, které Akademie věd ČR využívá při vývoji systémů pro jadernou energetiku budoucnosti. Novinkou je virtuální prohlídka nazvaná „Krystalografie“, díky které budete moci vstoupit do molekulární úrovně krystalů a doplňovat atomy vodíku. Projekt virtuální reality vzniká ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky AV ČR, Fyzikálním ústavem AV ČR a Ústavem fyziky plazmatu AV ČR.
BEZ REGISTRACE
 

Exkurze: Setkání s vesmírem

18.00, 19.00, 20.00, 21.00

Galerie Věda a umění, foyer budovy Akademie věd ČR, Národní 1009/3
Komentovaná prohlídka výstavy „Vlny vesmíru: 40 let družice Magion“. Výstava seznámí návštěvníky s historií a současností výzkumu ionosféry a magnetosféry Země a jiných vesmírných těles. Představí příběhy úspěšných českých družic Magion i nové vědecké přístroje pro plánované sondy ke Slunci, k Jupiteru a na povrch Marsu.
BEZ REGISTRACE
 

Exkurze: Pohledy do historie dnešního sídla Akademie věd ČR

21.30–22.00

studovna Knihovny AV ČR, Národní 1009/3
Pro koho byla v letech 1858–1896 vystavěna budova v čistě novorenesančním stylu, s bohatě zdobenou fasádou? Jaká je historie knihovny, jejíž studovna sídlí v její novobarokní dvoraně? Vyprávění o historii i současnosti dnešního sídla Akademie věd ČR uslyšíte podle aktuálního počtu zájemců buď formou výkladu v centrální části studovny nebo jako komentovanou prohlídku studovny.
BEZ REGISTRACE
 

Filmová projekce: Život a doba spisovatele Karla Čapka

17.00–22.00

budova Akademie věd ČR, Národní 1009/3
22 minut

Režie Josef Císařovský. Karel Čapek měl k přírodě vřelý vztah, když získal dům na Strži u Dobříše, vybudoval z něj své letní sídlo, kam odjížděl hledat inspiraci a klid. Zde pobýval v době před okupací a psal své burcující články. I tento úsek Čapkova života je v dokumentárním pořadu působivě zachycen.
BEZ REGISTRACE
 

Pásmo filmů o J. Heyrovském

17.00–22.00

budova Akademie věd ČR, Národní 1009/3

Polarograf
Naučně-populární film o Polarografii, vysvětluje co je polarografie; seznamuje s osobnostmi elektrochemie (např. prof. B. Kučera); práce J. Heyrovského; první přístroje v oboru polarografie; zahraniční vědci; ukázky aplikací.
 
Oscilografická polarografie
Představení polarografie a oscilopolarografie; různé konstrukce polarografů, záběry z laboratoří Polarografického ústavu ČSAV ve Vlašské ulici (pracovna J. H.), z laboratoří z průmyslu; vysvětlení oscilopolarografických pojmů; princip metody – stanovení různých látek apod. Tvůrci filmu doc. Kalvoda a dr. Dousek (žáci a pokračovatelé J. Heyrovského). Film byl oceněn v Bruselu na výstavě Expo 1958.
 
Naše služba vědě a výzkumu
Film představuje přístroj LP55 – nový polarograf vyvinutý ve spolupráci Laboratorních přístrojů Praha a Polarografického ústavu ČSAV.
 
Polarograf – aktuality
Krátká aktualita (asi z filmového týdeníku) o polarografii v praxi (záběry z laboratoře v hutích).
 
Ze světa vědy č. 22
Krátké představení Nobelovy ceny udělené prof. Heyrovskému (1959); principu polarografie a oscilopolarografie.
BEZ REGISTRACE

 

 

Výstavy

Život a doba spisovatele Karla Čapka

17.00–22.00

budova Akademie věd ČR, Národní 1009/3

Na dvaceti závěsných panelech (rozměr cca 120 x 80 cm) v časové i tematické posloupnosti se ná­vštěvník seznámí s osobností Karla Čapka v mnoha rovinách – nejen v těch často citovaných, ale i v dalších, méně oficiálních, a to jednoduchou a přitažlivou formou. Vedle připomenutí autorova dramatického a prozaického díla známého a překládaného ve světě (R.U.R., Bílá nemoc, Válka s mloky…) je tu zpracována i jeho činnost novinářská, občanské postoje, přátelské a milostné vztahy, záliby…

 

Vlny vesmíru: 40 let družice MAGION

17.00–22.00

Galerie Věda a umění, foyer budovy Akademie věd ČR, Národní 1009/3
Na počátku byl sen. Český sen o vesmíru, o jeho poznávání a objevování… O dvacet let později se v podobě družice Magion stal sen skutečností a dnes již naše vědecké přístroje zkoumají nejen okolí Země, ale míří třeba k Jupiteru nebo za Sluncem. Seznamte se s příběhy Magionů i jejich konstruktérů a poslechněte si, jak zní „vlny vesmíru“.

 

Věda fotogenická

17.00–22.00

budova Akademie věd ČR, Národní 1009/3
Věděli jste, že vědci jsou i skvělí fotografové? Že skvrnku na polovodičovém vzorku si lze snadno splést s ulicí středověkého města, a že termití voják připravený k obraně kolonie pěstuje houby? Soutěžní výstava Věda fotogenická, které se každý rok účastní zaměstnanci pracovišť Akademie věd ČR, představuje objekty vědeckého zkoumání, živou a neživou přírodu i lidskou stránku vědeckého povolání.
 

 

Superhrdinové kolem nás

17.00–22.00

budova Akademie věd ČR, Národní 1009/3
Výstava znázorňující vědecké pracovníky z ústavů Akademie věd České republiky jako komiksové superhrdiny z různých odvětví vědy: biologie, geologie, chemie, fyziky, lingvistiky, matematiky a techniky. Naši superhrdinové během pracovního dne pomáhají zachránit svět. Výstava s humorem a komiksovou nadsázkou přibližuje „superhrdiny vědy“, které je možné běžně potkat na ulici, v tramvaji či obchodě, a kteří se zasazují o nové objevy a průlomy ve vědě a výzkumu, aby všem ostatním lidem na Zemi ulehčili život.
 

 

O akci

Noc vědců - to je minimálně 5 hodin chytré zábavy.

Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, která zapojuje všechny lidi do inspirujícího prostředí vědy. Návštěvníci si hrají, poznávají, zkoušejí a snaží se pochopit a objevovat tento fascinující svět.
 

Noc vědců - to je jedna noc v roce, na kterou nezapomenete.

Vždy na přelomu září a října na jeden večer otevíráme brány vědeckých institucí a univerzit a blíže představujeme vědce a důležitost jejich práce pro naši společnost.
 

Noc vědců - to jsou tradice, desítky zapojených měst a desetitisíce návštěvníků.

V České republice se Noc vědců koná už od roku 2005 a neustále se rozšiřuje do dalších měst. Chytré zábavě se meze nekladou a tak není divu, že získává na popularitě, baví totiž ty nejmenší i dospělé.
 
 
 Noc vědců 2018 propojujeme s oslavami 100. výročí založení České republiky a proto je aktuálním tématem 100 LET ČESKÉ VĚDY.
 
mapa-o-akci.png
 

Kontakty

facebook
nocvedcu@avcr.cz


Marta Dlouhá
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů
TEL.: +420 221 403 853
E-MAIL: dlouha@ssc.cas.cz

Kateřina Svobodová
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů
TEL.: +420 221 403 849
E-MAIL: svobodovak@ssc.cas.cz

Marina Krahulcová
Knihovna AV ČR, v. v. i.
TEL.: +420 221 403 252
E-MAIL: knavcr@lib.cas.cz

SSC_AVCR_zakladni-znacka_CZ_negativ.pngAVCR_zakladni_znacka_CZ_negativ.pngLOGO-KNIHOVNA-AVCR-BARVA.png